REKLAMA

POZBUD S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.

2020-10-23 23:49
publikacja
2020-10-23 23:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020_PTE_131.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny przekazane w oparciu o artykuł 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) zawiadomienie o zwiększeniu łącznego stanu posiadania akcji Spółki przez Fundusze zarządzane przez NN PTE.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
2020_PTE_131.pdf2020_PTE_131.pdf Zawiadomienie o zwiększeniu łącznego stanu posiadania akcji Spółki przez Fundusze zarządzane przez NN PTE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-23 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2020-10-23 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki