REKLAMA

POZBUD S.A.: Otrzymanie zawiadomień dotyczących znacznych pakietów akcji Spółki

2021-07-30 07:55
publikacja
2021-07-30 07:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021.07.29_Zawiadomienie_o_zbyciu_akcji_WWC.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zawiadomienie_o_zbyciu_akcji_2021-07-29.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
21_07_29_Zawiadomienie_o_nabyciu_akcji_AR-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomień dotyczących znacznych pakietów akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 lipca 2021 roku wpłynęły do Spółki:
1) zawiadomienie od Pana Wojciecha Wiki – Czarnowskiego złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Pan Wojciech Wika – Czarnowski nie posiada aktualnie akcji Spółki); oraz
2) zawiadomienie od Pana Wojciecha Ziółkowskiego złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (posiada obecnie 1,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu); oraz
3) zawiadomienie od Pana Andrzeja Raubo w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki i w konsekwencji przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce (posiada obecnie 31,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Treść zawiadomień, o których mowa powyżej, Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
2021.07.29 Zawiadomienie o zbyciu akcji WWC.pdf2021.07.29 Zawiadomienie o zbyciu akcji WWC.pdf Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji (Pan Wojciech Wika-Czarnowski)
Zawiadomienie o zbyciu akcji_2021-07-29.pdfZawiadomienie o zbyciu akcji_2021-07-29.pdf Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji (Pan Wojciech Ziółkowski)
21 07 29 Zawiadomienie o nabyciu akcji AR-sig.pdf21 07 29 Zawiadomienie o nabyciu akcji AR-sig.pdf Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji (Pan Andrzej Raubo)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2021-07-30 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki