REKLAMA

POZBUD S.A.: Informacja o wyniku postępowania przetargowego.

2021-05-14 22:12
publikacja
2021-05-14 22:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Informacja o wyniku postępowania przetargowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 56/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”) ogłosił wynik postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A LUX (dalej „Zadanie”), podzielonego na dwie części, tj.: (i) część 1 – wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 5 wagonów osobowych typu 111A Lux; (ii) część 2 - wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 9 wagonów osobowych typu 112A Lux.
Zamawiający poinformował, że najkorzystniejszą ofertą złożoną zarówno na realizację 1 części jak i 2 części, jest oferta złożona przez konsorcjum spółek, w skład którego wchodzi POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) - na kwotę 70.563.255,00 zł brutto.

Zarząd Spółki informuje, że kolejnym etapem postępowania jest zaproszenie przez Zamawiającego do zawarcia umowy, co może nastąpić w przypadku braku złożenia dopuszczalnych przepisami prawa odwołań ze strony pozostałych uczestników postępowania. Spółka będzie informować o dalszym przebiegu postępowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2021-05-14 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki