REKLAMA

POZBUD S.A.: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartały 2020 roku

2020-11-24 20:06
publikacja
2020-11-24 20:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-24
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartały 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 23 listopada 2020 roku agregacji jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za III kwartał 2020 roku, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej POZBUD za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku.

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe POZBUD S.A. za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):
- przychody ze sprzedaży 43.589 tys. zł (94.032 tys. zł),
- zysk netto 742 tys. zł ( 5.537 tys. zł).

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):
- przychody ze sprzedaży 130.670 tys. zł (138.351 tys. zł),
- zysk netto 22.674 tys. zł ( 9.608 tys. zł).

Zarząd Emitenta informuje, że wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika między innymi z realizacji kontraktu budowlanego związanego z budową sieci światłowodowych dla PKP PLK. Zdaniem Zarządu aktualne tempo prac budowlanych na wyżej opisanym kontrakcie, pomimo globalnych problemów związanych z COVID-19, będzie dalej w sposób istotny wpływać na przychody Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że na spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży, a tym samym jednostkowego zysku netto wpływ miały następujące zdarzenia:
a. niższy poziom sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach projektu Strzeszyn Zacisze w stosunku do III kwartałów 2019 roku,
b. ponad dwutygodniowa przerwa w zakładzie produkcyjnym w Słonawach związana z pojawieniem się pandemii COVID-19 i przystosowaniem zakładu do określonych wytycznych sanitarnych,
c.decyzje podjęte przez Zarząd Spółki, związane z wycofaniem z oferty realizacji zleceń polegających na uszlachetnianiu elementów drewnianych, które charakteryzowały się dużą czasochłonnością obróbki mechanicznej pomimo relatywnie niskiej rentowności sprzedaży. Zlecenia tego typu w sposób istotny wpływały na proces produkcji zasadniczej, związanej z realizacją produkcji wyrobów gotowych, wysokomarżowych,
d. likwidacja zapasów niepełnowartościowych, które przekroczyły wartość 1.800,00 tys. złotych – wartość spisanych zapasów obciążyła pozostałe koszty operacyjne i miała charakter niepieniężny.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartał 2020 roku zostaną opublikowane w dniu 27 listopada 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2020-11-24 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki