REKLAMA
RPP

POLYSLASH S.A.: Zawarcie umowy na produkcję gry

2022-11-14 19:33
publikacja
2022-11-14 19:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-14
Skrócona nazwa emitenta
POLYSLASH S.A.
Temat
Zawarcie umowy na produkcję gry
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 14 listopada 2022 r., pomiędzy Emitentem (dalej: Wykonawca) a Interactive Sport Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie (dalej: Zamawiający) została zawarta umowa na produkcję interaktywnej gry komputerowej (dalej: Gra) kompatybilnej z systemem Interaktywnego sportu Rayaction, którego właścicielem jest Zamawiający (dalej: System).

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego stworzenia Gry, jako nowego produktu informatycznego zwiększającego funkcjonalność Systemu o możliwości prowadzenia gier sportowych z pomocą oprogramowania oraz całościowe, trwałe i ostateczne wyposażenie Zamawiającego w pełnię Praw Własności Intelektualnej do Gry.

Z tytułu realizacji Umowy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz z tytułu przeniesienia Praw Własności Intelektualnej, w tym majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych na polach eksploatacji oraz z tytułu wszystkich innych świadczeń Wykonawcy na rzecz Zamawiającego przewidzianych w Umowie, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości nieprzekraczającej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) netto. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów w tego typu umowach.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może ona mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-14 Mateusz Cholewa Prezes Zarządu Cholewa Mateusz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki