REKLAMA

POLWAX S.A.: Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

2021-06-15 15:32
publikacja
2021-06-15 15:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 15.06.2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) zatwierdziło powołanie pana Michała Wnorowskiego w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
Spółka informowała o powołaniu pana Michała Wnorowskiego w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. raportem bieżącym nr 35/2020 w dniu 5.10.2020 roku.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-15 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2021-06-15 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki