REKLAMA

POLWAX S.A.: Wyniki spółki POLWAX S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku.

2019-11-29 14:54
publikacja
2019-11-29 14:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Wyniki spółki POLWAX S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) z uwagi na konieczność przedstawienia danych finansowych Spółki w toczącym się postępowaniu sądowym przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane dane finansowe za okres dziesięciu miesięcy 2019 roku: tj. od 1.01.2019 do 31.10.2019 roku:
1. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 201,7 mln zł
2. EBITDA wyniosła 26,3 mln zł
3. Zysk netto wyniósł 17,1 mln zł
4. Wartość zapasów 23,8 mln zł
5. Wartość należności 99,8 mln zł

Zaprezentowane wyniki finansowe nie uwzględniają zwrotów od Jeronimo Martins Polska S.A. („JMP”) w ilości około 4 tysięcy palet produktów z tegorocznego kontraktu, co zgodnie z obecną wiedzą Spółki wpłynie na pomniejszenie EBITDA oraz zysku netto na kwotę około 1 mln zł po dokonaniu korekt przychodów w kolejnych okresach 2019 roku.

Wyniki za dziesięć miesięcy uwzględniają ujęte w przychodach zdarzenia szczegółowo opisane w raportach Spółki za I półrocze oraz trzeci kwartał br. Bez tych zdarzeń EBITDA Spółki za dziesięć miesięcy wynosi 5,62 mln zł, a zysk netto 0,5 mln zł.

Zgodnie z podpisanym kontraktem JMP jest uprawnione do dokonania zwrotu nie więcej niż 5 tys. palet produktów, zaś Spółka zobowiązuje się tak zwrócone produkty odebrać na swój koszt. Ponadto JMP zobowiązane jest w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. dokonać zakupu od Spółki całości towarów, w stosunku do których JMP dokonało zwrotu na warunkach określonych w kontrakcie zawartym na rok 2019 (raport bieżący 57/2019 z dnia 19.08.2019 roku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu
2019-11-29 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki