REKLAMA

POLWAX S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 listopada 2022 roku.

2022-11-24 16:06
publikacja
2022-11-24 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_podjete_-_NWZA_24.11.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-24
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 listopada 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle („Spółka”), przekazuje w załączniku do niniejszego raportu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) podjęte w dniu 24 listopada 2022 roku - wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".
Niepodjętych uchwał NWZ nie było.
Ponadto, Zarząd informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
uchwaly podjete - NWZA 24.11.2022.pdfuchwaly podjete - NWZA 24.11.2022.pdf Załącznik do raportu- Uchwały podjęte przez NWZ 24.11.2022r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2022-11-24 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki