REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

POLWAX S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

2023-01-02 13:00
publikacja
2023-01-02 13:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-02
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
1. Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 13 kwietnia 2023r.
2. Jednostkowy raport za I kwartał 2023r. – 24 maja 2023r.
3. Jednostkowy raport za I półrocze 2023r. – 07 września 2023r.
4. Jednostkowy raport za III kwartał 2023r. – 16 listopada 2023r.
Ponadto, działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd informuje iż Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-02 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2023-01-02 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki