6,5800 zł
-0,90% -0,0600 zł
Polwax S.A. (PWX)

Szacunkowe, wstępne koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-13
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Szacunkowe, wstępne koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”), w związku z prowadzoną inwestycją pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX S.A.” („Inwestycja”) oraz w oparciu o sprawozdanie z badań urobku ziemnego powstałego w trakcie realizacji Inwestycji informuje o ustaleniu istotnych dodatkowych kosztów prowadzonej Inwestycji.
W związku z prowadzonymi przez Orlen Projekt S.A. („GRI”) pracami dotyczącymi realizacji Inwestycji powstał urobek ziemny w szacowanej ilości 21,4 tys. m3, w tym 5,6 tys. m3 na terenie placu budowy oraz 15,8 tys. m3 na innej działce Spółki.
W związku z powziętymi informacjami o możliwym zanieczyszczeniu wydobytego urobku ziemnego, odmiennymi stanowiskami stron w tym zakresie oraz nieprecyzyjnymi wynikami dotychczasowych badań ekologicznych zleconych przez strony, Spółka zleciła sporządzenie opinii ekologicznej przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. („CBiDGP”). Z opinii ekologicznej wynika, że badany grunt:
(i) zawiera substancje niebezpieczne (olej mineralny/substancje ropopochodne) kwalifikujące je jako odpad niebezpieczny,
(ii) badany odpad spełnia kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Szacowana wstępna kwota usunięcia ziemi i składowania z działki niebędącej placem budowy wynosi pomiędzy 5,1 mln zł, a 9,4 mln zł, a w przypadku ziemi zalegającej na placu budowy kwota ta wynosi pomiędzy 1,8 mln zł a 3,3 mln zł, w zależności od odległości transportu oraz stopnia zanieczyszczenia, co będzie mieć wpływ na sposób postępowania z odpadem.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki zadecydował o podjęciu następujących czynności:
a) dokonaniu zgłoszenia szkody środowiskowej zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących przepisów środowiskowych;
b) zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela z polisy GRI;
c) przeprowadzeniu procedury zgłoszenia dodatkowych badań do CBiDGP w celu określenia sposobu dalszego postępowania z odpadem.
Spółka podejmie również działania mające na celu ustalenie ewentualnej odpowiedzialności osób trzecich za zanieczyszczenie gleby, w tym o ewentualnym skierowaniu wobec nich roszczeń.
Ostateczny koszt usunięcia urobku znany będzie po przeprowadzeniu dodatkowych badań, wyboru firmy utylizującej oraz możliwego sposobu zagospodarowania odpadu zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
Podstawa prawna szczegółowa:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-13 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu
2019-05-13 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.