7,0200 zł
-1,13% -0,0800 zł
Polwax S.A. (PWX)

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Polwax S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Tomasz_Nadolski_11.02..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-11
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Polwax S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. informuje, że Rada Nadzorcza spółki Polwax S.A.(„Spółka”), na podstawie art. 368 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §13 ust.10 pkt 3 oraz §14 ust. 2 Statutu Spółki postanowiła w dniu dzisiejszym tj. 11 lutego 2019 roku powołać na Członka Zarządu Pana Tomasza Nadolskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Powyższa uchwała Rady Nadzorczej Spółki wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W załączeniu do niniejszego komunikatu Spółka przekazuje informację o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Tomasza Nadolskiego.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Nadolski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
CV Tomasz Nadolski 11.02..pdfCV Tomasz Nadolski 11.02..pdf Załacznik do raportu nr 7/2019 informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebieg pracy zawodowej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-11 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu
2019-02-11 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.

  • Publikacja raportu za 2018 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.