REKLAMA
PIT 2023

POLWAX S.A.: Powołanie Członka Zarządu Polwax S.A.

2023-10-26 15:02
publikacja
2023-10-26 15:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Cv_Cz_Zarzadu_PWX.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-26
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu Polwax S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjętej w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą Spółki uchwale o powołaniu z dniem 15.11.2023 roku w skład Zarządu Spółki Pana Roberta Ruwińskiego i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu Polwax S.A.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informację o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Roberta Ruwińskiego.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Ruwiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej. Nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Cv Cz_Zarzadu PWX.pdfCv Cz_Zarzadu PWX.pdf Załącznik do raportu - CV Członek Zarządu PWX

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-26 Michał Mróz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki