REKLAMA
Tour de spółki

POLWAX S.A.: Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

2020-09-04 19:56
publikacja
2020-09-04 19:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAWIADOMIENIE_ART_19_MAR_POLWAX.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 września 2020 roku otrzymał powiadomienie w trybie art.19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polwax S.A. o dokonanej transakcji w związku z wykonaniem praw poboru akcji serii E Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Data planowanego przydziału akcji serii E Spółki objętych zapisem, zgodnie z harmonogramem oferty publicznej 20.600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E Spółki podanym do publicznej wiadomości w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z ww. ofertą publiczną jest 22.09.2020 r.
Załączniki
Plik Opis
ZAWIADOMIENIE ART 19 MAR POLWAX.pdfZAWIADOMIENIE ART 19 MAR POLWAX.pdf Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez Przewodniczącego RN Polwax

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2020-09-04 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki