REKLAMA
BADANIE

POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu nr 17 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

2023-01-19 12:19
publikacja
2023-01-19 12:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-19
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Podpisanie aneksu nr 17 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2023 roku, Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. („Bank”, „Kredytodawca”) Aneks nr 17 („Aneks”), który jest pierwszym z aneksów planowanych w 2023 roku, do umowy kredytowej z dnia 26 września 2016 roku, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 26 września 2016 roku („Umowa Kredytowa”). Na podstawie wymienionego Aneksu udzielony został kredyt w ramach kredytu wieloproduktowego obowiązujący do dnia 31 marca 2023 roku w łącznej wysokości 25.000.000,00 zł.
Spółka zawarła stosowny Aneks na finansowanie pierwszego kwartału działalności, kolejne uzgodnienia z Bankiem będą procedowane w okresie późniejszym w wielkości dostosowanej (tak jak w latach poprzednich) do skali zamówień na rynku zniczy i wkładów do zniczy.
Aneks przewiduje zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci gwarancji w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Kryzysowych (PLG FGK) udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego stanowiącej 80,00% zobowiązania w ramach kredytu wieloproduktowego (rachunek obrotowy PLN). Udzielona gwarancja jest zabezpieczona wekslem wystawianym przez Spółkę.
O ostatnich zmianach wprowadzonych przez Spółkę i Bank do postanowień Umowy Kredytowej Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2022 w dniu 1 sierpnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-19 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2023-01-19 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki