REKLAMA

POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

2022-08-01 14:08
publikacja
2022-08-01 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku, Spółka zawarła kolejny aneks do umowy kredytowej („Aneks”) zawartej z ING Bank Śląski S.A. („Bank”, „Kredytodawca”) w dniu 26 września 2016 roku, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 26 września 2016 roku („Umowa Kredytowa”).
O ostatnich zmianach wprowadzonych przez Spółkę i Bank do postanowień Umowy Kredytowej Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 w dniu 18 lutego 2022 roku.
Zawarty Aneks dotyczy w szczególności zmian w zakresie kwoty kredytu wieloproduktowego udostępnionego w formie kredytu w rachunku obrotowym, która zostaje podwyższona o 20 mln PLN, przy czym łączne maksymalne wykorzystanie kredytu wieloproduktowego i limitu faktoringowego udostępnionego przez ING Commercial Finance S.A. wynosi 153 mln PLN.
Do 30 listopada 2022 roku kredyt w rachunku obrotowym ma zostać zredukowany do kwoty 45 mln PLN, a jego dzień ostatecznej spłaty przypada na 31 grudnia 2022 roku.
Pozostałe, istotne postanowienia Umowy Kredytowej pozostają niezmienione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2022-08-01 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki