REKLAMA

POLWAX S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji

2020-09-15 09:29
publikacja
2020-09-15 09:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-15
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Polwax S.A. („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875 wzywa akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Jaśle, ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00, w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku, w celu ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Ponadto Spółka informuje akcjonariuszy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych.
Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.
Podstawa prawna szczegółowa:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-15 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2020-09-15 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki