REKLAMA
PIT 2023

POLWAX S.A.: Ogłoszenie przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Orlen Projekt S.A. prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 201/19 dotyczącej Inwestycji FUTURE.

2023-11-17 18:17
publikacja
2023-11-17 18:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-17
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Ogłoszenie przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Orlen Projekt S.A. prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 201/19 dotyczącej Inwestycji FUTURE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Pozwany”, „Polwax”) informuje, że w dniu 17.11.2023 roku otrzymał od pełnomocnika procesowego Spółki informację o wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 201/19 z powództwa Orlen Projekt S.A. („Orlen Projekt”, „Powód”), przeciwko Polwax S.A. o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w ramach Inwestycji FUTURE oraz zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy pobranej przez pozwanego oraz kosztów jej uruchomienia, a także zapłaty za i) prace wykonane przez Orlen Projekt S.A. bezpośrednio przed odstąpieniem od umowy oraz prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy, ii) zrealizowane dostawy, tj. materiały budowlane nabyte w związku z Inwestycją i w celu jej wykonania; iii) zwrot wydatków poniesionych w związku z odstąpieniem przez Orlen Projekt S.A. od Umowy.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy o zapłatę z powództwa ORLEN Projekt S.A. przeciwko Polwax S.A.:
1. Zasądził od Pozwanego POLWAX S.A. w Jaśle na rzecz Powoda ORLEN Projekt S.A. w Płocku część kwoty oczekiwanej przez powoda tj. kwotę 28.885.486,39 zł z odsetkami następująco:
a) od kwoty 1.924.000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 października 2018 r. do 29 marca 2019 r.,
b) od kwoty 1.924.000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 30 marca 2019 r. do dnia zapłaty,
c) od kwoty 2.650.500 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 7 marca 2019 r. do dnia zapłaty,
d) od kwoty 1.941.678 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 29 marca 2019 r. do dnia zapłaty,
e) od kwoty 13. 870.544,70 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 maja 2019 r. do dnia zapłaty,
f) od kwoty 277.560 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,
g) od kwoty 357.928 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,
h) od kwoty 86.375 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,
i) od kwoty 353.108,40 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,
j) od kwoty 126.566 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,
k) od kwoty 2.033.497,50 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,
l) od kwoty 80.475,21 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,
m) od kwoty 4.636.410,28 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,
n) od kwoty 73.025,03 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,
o) od kwoty 208.304,36 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,
p) od kwoty 25.584 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 25 lutego 2021 r. do dnia zapłaty,
q) od kwoty 57.441 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 25 lutego 2021 r. do dnia zapłaty,
r) od kwoty 2.899,36 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 25 lutego 2021 r. do dnia zapłaty,
s) od kwoty 179.589,64 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 25 lutego 2021 r. do dnia zapłaty,
2. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie, tj. oddalił powództwo Orlen Projekt S.A. w zakresie zapłaty kwoty 38.943.762,57 zł, albowiem w powyższej sprawie Powód dochodził zapłaty na swoją rzecz łącznej kwoty 67.829.248,96 zł,
3. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 78.592,55 zł z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem kosztów procesu.
O powyższej sprawie Spółka informowała w raportach bieżących nr 59/2019 w dniu 12 września 2019 roku, następnie w raporcie bieżącym nr 64/2019 z dnia 17 października 2019 roku o rozszerzeniu powództwa wobec Polwax S.A. Następne w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku poinformowano o kolejnym rozszerzeniu powództwa przez Orlen Projekt, a o kolejnym rozszerzeniu powództwa przez Orlen Projekt poinformowano w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 26.02.2021 r., ponadto Spółka szczegółowo informowała o przebiegu procesu w kolejnych raportach okresowych.
Wyrok nie jest prawomocny i strony postępowania mogą skorzystać z dalszej drogi procesowej. Zarząd Spółki wraz z pełnomocnikami procesowymi podjął decyzję o złożeniu do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po jego otrzymaniu i dokonaniu szczegółowej analizy Zarząd podejmie decyzję, co do dalszych kroków prawnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-17 Michał Mróz Prezes Zarządu
2023-11-17 Robert Ruwiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki