REKLAMA

POLWAX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

2021-05-18 12:08
publikacja
2021-05-18 12:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ-wersja_czysta-15-06-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1_5_Projekty_uchwal_ZWZ_-_czerwiec_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_2_Sprawozdanie_RN_za_2020_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13_3_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Polwax_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13_4_Polwax_RBR_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH"), §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej „ZWZ”), które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 roku o godz. 11.00, w Jaśle , ul 3-go Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.).
W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:
- pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- projekty uchwał ZWZ,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za lata 2019-2020,
- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Polwax S.A.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
1_1_Ogloszenie o zwolaniu_ZWZ-wersja czysta-15-06-2021.pdf1_1_Ogloszenie o zwolaniu_ZWZ-wersja czysta-15-06-2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax 2021
1_5_Projekty uchwal ZWZ - czerwiec 2021.pdf1_5_Projekty uchwal ZWZ - czerwiec 2021.pdf Projekty uchwał ZWZ Polwax zwołanego na 15-06-2021
8_2_Sprawozdanie RN za 2020 rok.pdf8_2_Sprawozdanie RN za 2020 rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku
13_3_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A.pdf13_3_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za lata 2019-2020
13_4_Polwax RBR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2019-2020.pdf13_4_Polwax RBR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2019-2020.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Polwax S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-18 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2021-05-18 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki