6,9800 zł
-1,41% -0,1000 zł
Polwax S.A. (PWX)

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-11
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. informuje, że Rada Nadzorcza spółki Polwax S.A. („Spółka”), na podstawie art. 368 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §13 ust.10 pkt 3 oraz §14 ust.7 Statutu Spółki postanowiła w dniu dzisiejszym tj. 11 lutego 2019 roku odwołać z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z Zarządu Spółki Pana Jacka Stelmacha.
Jednocześnie Zarząd Polwax S.A. informuje, iż w związku z podpisaniem w dniu dzisiejszym porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, podpisane zostało porozumienie, na mocy którego Pan Jacek Stelmach zobowiązał się do utrzymania do 31.08.2019 roku zapisów umowy lock up z dnia 21 czerwca 2017r. dotyczącej ograniczenia zbycia posiadanych akcji Spółki w ramach ustanowionego zabezpieczenia do umowy kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. na współfinansowanie inwestycji FUTURE. O ustanowieniu tego zabezpieczenia Spółka informowała w raporcie bieżącym 21/2017.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-11 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu
2019-02-11 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.

  • Publikacja raportu za 2018 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.