REKLAMA
BADANIE

POLWAX S.A.: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

2023-01-18 16:26
publikacja
2023-01-18 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-18
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany 16.01.2023 r. przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy, na skutek pozwu wniesionego 30.12.2022 roku przez Orlen Projekt S.A.

Nakaz zapłaty zobowiązuje Spółkę do zapłaty łącznie kwoty 1.103.392,44 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz do zwrotu kosztów postępowania sądowego w wysokości 62.387,00 zł.
Dochodzone należności, jak wynika z uzasadnienia pozwu, wynikają z kosztów transportowania i magazynowania zamówionych przez Orlen Projekt S.A. urządzeń w związku z realizacją inwestycji "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX S.A.”

Spółka informuje, że nakaz zapłaty nie jest prawomocny i przysługuje prawo wniesienia od niego sprzeciwu. Zarząd Spółki kwestionuje zasadność złożonego pozwu oraz wydanego nakazu zapłaty i wraz z doradcami prawnymi przygotuje i złoży stosowny sprzeciw.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-18 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2023-01-18 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki