REKLAMA

POLWAX S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku.

2021-03-29 16:31
publikacja
2021-03-29 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych za drugie półrocze 2020 roku w kwocie 1.775.223,86 zł.
Odpis aktualizujący został utworzony w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych rachunku wyników w pozycji aktualizacja wartości aktywów niefinansowych.
Odpis dotyczy aktywów związanych z przerwaną i niekontynuowaną inwestycją pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” („Instalacja”, „Inwestycja”). W okresie drugiego półrocza 2020 roku nakłady na Instalację wzrosły o wskazaną kwotę 1.775.223,86 zł.
Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2020 w dniu 21.04.2020 roku o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów związanych z Instalacją na dzień 31.12.2019 roku oraz informowała raportem bieżącym nr 29/2020 w dniu 11.09.2020 roku o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych na dzień 30.06.2020 rok w kwocie 2.385.135,92 zł.
Obecnie w toku prac nad jednostkowym raportem okresowym za 2020 rok Zarząd Spółki zdecydował o dokonaniu wskazanego powyżej odpisu za drugie półrocze 2020 roku ze względu na nadal ponoszone wydatki związane z Inwestycją.
Ostatecznie łączna kwota odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych za cały 2020 rok wyniesie 4.160.359,78 zł, z tego największą wartość tj. 2.060.364,61 zł stanowi wycena wg skorygowanej ceny nabycia kredytu w walucie EUR zaciągniętego na sfinansowanie Inwestycji wyliczona na dzień 31.12.2020 roku, pozostała część to wydatki związane z zabezpieczeniem i ubezpieczeniem elementów Instalacji.
Dokonanie odpisu aktualizującego przez Spółkę wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2021-03-29 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki