REKLAMA

POLWAX S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A.

2020-09-11 14:30
publikacja
2020-09-11 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-11
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych w kwocie 2.385.135,92 zł.
Odpis aktualizujący został utworzony w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych rachunku wyników w pozycji aktualizacja wartości aktywów niefinansowych.
Odpis dotyczy aktywów związanych z przerwaną i niekontynuowaną inwestycją pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” („Instalacja”, „Inwestycja”). W okresie I półrocza 2020 roku nakłady na Instalację wzrosły o wskazaną kwotę 2.385.135,92 zł, z tego największą wartość tj. 1.306.764,80zł stanowi wycena wg skorygowanej ceny nabycia kredytu w walucie EUR zaciągniętego na sfinansowanie Inwestycji wyliczona na dzień 30.06.2020 roku, pozostała część to wydatki związane z zabezpieczeniem i ubezpieczeniem elementów Instalacji.
Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2020 w dniu 21.04.2020 roku o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów związanych z Instalacją na dzień 31.12.2019 roku i obecnie w toku prac nad raportem okresowym za pierwsze półrocze 2020 roku Zarząd Spółki zdecydował o dokonaniu wskazanego powyżej odpisu ze względu na nadal ponoszone wydatki związane z Inwestycją.
Dokonanie odpisu aktualizującego przez Spółkę wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-11 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2020-09-11 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki