REKLAMA
RPP

POLTREG S.A.: Zawarcie umowy dot. nabycia i instalacji infrastruktury laboratorium komercyjnego

2022-11-09 11:52
publikacja
2022-11-09 11:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-09
Skrócona nazwa emitenta
POLTREG S.A.
Temat
Zawarcie umowy dot. nabycia i instalacji infrastruktury laboratorium komercyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PolTREG S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 09 listopada 2022 r. zawarł z BART Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu [Wykonawca] umowę dot. nabycia i instalacji infrastruktury laboratorium komercyjnego [Umowa.]
Przedmiotem Umowy jest nabycie i instalacja infrastruktury pomieszczeń czystych [tzw. cleanroom’ów] w celu realizacji wdrożenia na rynek i upowszechnienia w Polsce innowacyjnej metody leczenia cukrzycy typu 1 przez zakup infrastruktury do hodowli komórek T-regulatorowych. Umowa obejmuje dostawę clean-room wraz z wszystkimi systemami niezbędnymi do jego prawidłowej pracy oraz dokumentacją techniczno-użytkową oraz zakup kompletnej dokumentacji systemowej GMP [ang. Good Manufacturing Practice] obejmującej niezbędne procedury, szkolenia, kwalifikację pomieszczeń, sanityzację i dezynfekcję pomieszczeń do klasy czystości niezbędne do uzyskania certyfikacji KCBTiK [Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek] oraz GIF [Główny Inspektorat Farmaceutyczny].
Termin na realizację przedmiotu Umowy i złożenie wniosku do KCBTiK i GIF uzgodniono na marzec 2023 r., natomiast Zarząd Spółki zakłada, iż laboratorium osiągnie pełną efektywność operacyjną w pierwszej połowie 2023 roku.
Wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 12,4 mln zł netto [ok. 15,3 mln zł brutto].
Umowa przewiduje zapłatę przez Spółkę na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto w przypadku m.in. odstąpienia od Umowy przez Spółkę lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego w wypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody w pełnej wysokości.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.
Dodatkowo Spółka przypomina, że realizacja projektu polegająca na utworzeniu, wyposażeniu i uruchomieniu nowego laboratorium komercyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, a kwota uzyskanego przez Spółkę dofinansowania to 6,13 mln zł. Ponadto na ukończenie laboratorium produkcyjnego i badawczo-rozwojowego Metody TREG planowane jest przeznaczenie 5 mln zł ze środków emisyjnych uzyskanych w ramach przeprowadzonej oferty publicznej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-09 Kamilla Bok Członek Zarządu Kamilla Bok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki