REKLAMA
ZAGŁOSUJ

POLTREG S.A.: Wprowadzenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych spółki PolTREG S.A.

2021-11-19 19:28
publikacja
2021-11-19 19:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLTREG S.A.
Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych spółki PolTREG S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PolTREG S.A. [Spółka] informuje, że zgodnie z uchwałą Nr 1164/2021 oraz Nr 1165/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [Giełda] w sprawie odpowiednio wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki, jak również wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, Giełda postanowiła:
1] wprowadzić z dniem 23 listopada 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPLTRG00038”:
a] 8.250 [osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt] akcji serii A1,
b] 348.750 [trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt] akcji serii B,
c] 161.250 [sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt] akcji serii C,
d] 298.508 [dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem] akcji serii D,
e] 149.254 [sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery] akcje serii E,
f] 700.000 [siedemset tysięcy] akcji serii F,
g] 497.513 [czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście] akcji serii G,
h] 348.259 [trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć] akcji serii H,
i] 332.500 [trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset] akcji serii I;
2] notować ww. akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „POLTREG” i oznaczeniem „PTG”;
3] wprowadzić z dniem 23 listopada 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.332.414 [jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście] praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki POLTREG S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPLTRG00061”;
4] notować ww. prawa do akcji Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „POLTREG-PDA” i oznaczeniem „PTGA”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Kamilla Bok Członek Zarządu Kamilla Bok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki