62,4000 zł
-0,64% -0,4000 zł
Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM)

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-22
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zawarcia z PKO Bank Polski S.A. (Bank) istotnej umowy kredytowej (Umowa Kredytowa), Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22 października 2019 r. pomiędzy Emitentem, Bankiem oraz wskazanymi spółkami zależnymi od Emitenta w charakterze poręczycieli został zawarty aneks (Aneks) do Umowy Kredytowej.
Na mocy Aneksu zadłużenie z tytułu Umowy Kredytowej w zakresie kredytu terminowego zostało zwiększone o kredyt dodatkowy w kwocie 5,5 mln euro, co stanowi równowartość ok. 23,5 mln zł i powinno być spłacone w terminie do 10 października 2023 roku. Oprocentowanie kredytu terminowego oparto o stawkę EURIBOR 1M (przy czym jeśli stawka jest niższa od zera, będzie uznana za równą zeru) powiększoną o marżę Banku, a jego spłata będzie następowała w miesięcznych ratach z uwzględnieniem spłaty balonowej (w wysokości ok. 43% kredytu dodatkowego) w terminie spłaty ostatniej raty kredytu terminowego. Jednocześnie Aneksem zmieniono termin spłaty kredytu obrotowego do dnia 22 października 2020 roku oraz zmieniono wysokość kredytu obrotowego zmniejszając go do 8 mln zł. Kredyt obrotowy oprocentowany jest w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę Banku, ma charakter odnawialny i będzie mógł zostać wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji bankowej.
Zabezpieczenie spłaty dodatkowego kredytu w wysokości 5,5 mln EUR obejmuje w szczególności, zastaw na akcjach spółek BEBE4D My Family Ties, S.A oraz Bebecord Stemlife International, S.A. oraz poręczenie każdego z poręczycieli do kwoty 170% łącznej kwoty nowego zadłużenia udzielonego na okres do końca 2026 roku.
W pozostałym zakresie, w tym w zakresie ustanowionych zabezpieczeń Aneks nie wprowadził istotnych zmian do Umowy Kredytowej. Środki z nowego kredytu terminowego zostaną udostępnione Emitentowi po spełnieniu określonych warunków wykorzystania o charakterze techniczno-prawnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-22 Marcin Radziszewski Członek Zarządu Marcin Radziszewski
2019-10-22 Dobrosława Waleczek-Gaudnik Prokurent Dobrosława Waleczek-Gaudnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.