REKLAMA
PIT 2023

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: korekta raportu jednostkowego za III kw.2022 opublikowanego w dniu 28.11.2022r.

2023-12-01 18:59
publikacja
2023-12-01 18:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-01
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
korekta raportu jednostkowego za III kw.2022 opublikowanego w dniu 28.11.2022r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1.12.2023 r. przekaże do publicznej wiadomości Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. Sprawozdanie jest publikowane w związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym Spółka została zobowiązana do opublikowania przedmiotowego sprawozdania, co niniejszym czyni.

Mając na uwadze publikację przez Spółkę Skróconego Sprawozdania Skonsolidowanego obejmującego III kwartał 2022 roku, którego elementem jest Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, tym samym korekcie ulega Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2022 roku, opublikowane w 28.11.2022 r.

Sprawozdanie opublikowane w 28.11.2022r., było sporządzone przez Spółkę jako jednostkę inwestycyjną.

Szczegółowa podstawa prawna ; par.15 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-01 Wiktor Niedziela Wiceprezes Zarządu Wiktor Niedziela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki