REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZA w dniu 01 sierpnia 2022r.

2022-08-01 17:27
publikacja
2022-08-01 17:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZA w dniu 01 sierpnia 2022r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.5 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018r., Zarząd Spółki PGF SA informuje, że na Nadzwyczajnym Walny Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 sierpnia 2022 roku odwołana ze składu Rady Nadzorczej została Pani Aneta Niedziela pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Jednocześnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 sierpnia 2022 roku do składu Rady Nadzorczej powołano Pana Piotra Stożek.

Informacje dotyczące osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej w dniu 01 sierpnia 2022 roku zostaną przekazane w terminie późniejszym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki