REKLAMA
WAŻNE

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego.

2021-10-22 17:55
publikacja
2021-10-22 17:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 października 2021 r. zawarł umowy objęcia akcji serii B6 powstałych z zamiany warrantów subskrypcyjnych serii A (kapitał warunkowy). W wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych doszło do objęcia 5.679.725 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii B6, które powstały z chwilą ich przyznania.

W związku z powyższym, aktualna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 87.667.925,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:

1) 33.499.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 6.699.899 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
3) 8.039.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
4) 9.647.854 akcji zwykłych na okaziciela serii B3,
5) 11.577.425 akcji zwykłych na okaziciela serii B4,
6) 12.523.644 akcji zwykłych na okaziciela serii B5,
7) 5.679.725 akcji zwykłych na okaziciela serii B6.

Akcje serii B6 zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 2,17 zł (dwa złote siedemnaście groszy) za jedną akcję. Akcje serii B6 zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności.

Zarząd Emitenta przed zawarciem umów objęcia akcji sporządził pisemne sprawozdanie, o którym mowa w art. 6a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-22 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki