REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie realizacji 30 farm fotowoltaicznych.

2023-03-21 16:25
publikacja
2023-03-21 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-21
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie realizacji 30 farm fotowoltaicznych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 marca 2023 r. doszło do podpisania listu intencyjnego zawartego pomiędzy spółką zależną Emitenta LionPower Sp. z o.o. a Aranella Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, określającego wstępne warunki współpracy pomiędzy Stronami w przedmiocie realizacji budowy farm fotowoltaicznych.

Intencją stron jest współpraca w zakresie dostawy konstrukcji wsporczej dla 30 farm fotowoltaicznych o łącznej szacunkowej wielkości 30 MW, kafarowania i montażu słupów fundamentowych dla w/w farm fotowoltaicznych oraz pozostałych prac związanych z przedmiotowymi realizacjami.

Szacunkowa wartość kontraktu to 9.360.000,00 złotych. Sposób realizacji wspólnych działań o których mowa w liście intencyjnym będzie ustalany każdorazowo w odrębnie zawieranych umowach. Niniejszy list intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze stron.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-21 Wiktor Niedziela Wiceprezes Zarządu Wiktor Niedziela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki