REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie istotnej umowy oraz objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Sundragon S.A.

2021-12-29 20:34
publikacja
2021-12-29 20:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-29
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Zawarcie istotnej umowy oraz objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Sundragon S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, ze w dniu 28 grudnia 2021 r. złożył oświadczenie o objęciu 200.000.000 (dwieście milionów) akcji serii D spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000367579, NIP: 7441667501, REGON: 519608560) (dalej: „Sundragon S.A.”) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) (cena emisyjna odpowiada wartości nominalnej) oraz zawarł ze spółką Sundragon S.A. umowę przeniesienia 50 (pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki K500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górznej (KRS: 0000825678, NIP: 7671714960, REGON: 385547390) (dalej: „K500 sp. z o.o.”), stanowiących 51,02% udziału w kapitale zakładowym spółki K500 sp. z o.o. i uprawniających do wykonywania 51,02% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki K500 sp. z o.o., które to udziały stanowią wkład niepieniężny, jakim Emitent pokrył podwyższenie kapitału zakładowego Sundragon S.A. Przejście własności ww. udziałów nastąpiło z dniem 28 grudnia 2021 r. Zgodnie z opinią biegłego rewidenta, wartość powyższych udziałów wynosi 22.009.416 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięć tysięcy czterysta szesnaście złotych).

Powyższe oświadczenie oraz umowa są konsekwencją podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sundragon S.A. uchwały nr 8 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Sundragon S.A. wzrośnie do ponad 90%. Emitent stosowna notyfikację przekażę po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-29 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki