REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 30 czerwca 2022r.

2022-07-01 17:18
publikacja
2022-07-01 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PGF_SA_ZWZA_PODJETE_UCHALY_30.06.2022R.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 30 czerwca 2022r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.19 ust.1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018r., Zarząd Spółki PGF SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022r.
Załączniki
Plik Opis
PGF SA ZWZA PODJĘTE UCHAŁY 30.06.2022R.pdfPGF SA ZWZA PODJĘTE UCHAŁY 30.06.2022R.pdf PGF SA uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30.06.2022r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-01 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki