REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

2022-01-26 16:59
publikacja
2022-01-26 16:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-26
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że raporty okresowe w 2022 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Raporty kwartalne:
- jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku, dn. 27 maja 2022r.
- jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku, dn. 28 listopada 2022r.

2. Raport półroczny:
- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 roku, dn. 28 września 2022r.

3. Raport roczny:
- jednostkowy raport roczny za rok 2021, dn. 28 kwietnia 2022r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z par. 79 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie przekazywała jednostkowego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2022.

Podstawa prawna:
par.80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-26 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki