REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rozwiązanie listu intencyjnego.

2021-07-30 19:55
publikacja
2021-07-30 19:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Rozwiązanie listu intencyjnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł porozumienie rozwiązujące list intencyjny (dalej: „Porozumienie”), o którego zawarciu informował w raporcie ESPI nr 15/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Kontrahent, będący drugą stroną listu intencyjnego, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w branży fotowoltaicznej, natomiast nie prowadzi pełnej księgowości, tym samym nie jest w stanie przygotować sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia w spółkę kapitałową, a bez przekształcenia Spółka nie ma prawnej możliwości dokonania inwestycji w Kontrahenta, w związku z czym Strony zgodnie postanowiły rozwiązać łączący je list intencyjny.

W związku z listem intencyjnym Spółka nie poniosła żadnych nakładów finansowych. W Porozumieniu Strony zgodnie oświadczyły, że nie mają względem siebie żadnych roszczeń związanych z realizacją i rozwiązaniem listu intencyjnego.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że na bieżąco monitoruje rynek w celu wyszukiwania perspektywicznych podmiotów z branży fotowoltaicznej, które mogłyby wejść w skład grupy kapitałowej Spółki. O zawarciu umowy z takim podmiotem Spółka poinformuje stosownym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciejch Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki