REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Przegląd opcji strategicznych.

2022-08-30 18:01
publikacja
2022-08-30 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-30
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Przegląd opcji strategicznych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.

Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego i/lub przeprowadzenie innej transakcji, której następstwem może być także istotna zmiana struktury akcjonariatu PGF Polska Grupa FotowoltaicznaS.A.

Spółka posiada stałą Umowę z renomowanymi doradcami, którzy mogą wspierać spółkę PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej nie została podjęta i nie ma pewności czy oraz kiedy taka decyzja podjętą zostanie. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przegląd opcji strategicznych pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność Spółki, w ramach, której przygotowuje się ona m.in. do realizacji Uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 1 sierpnia 2022 r., uchylającą Uchwałę nr 21/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki. Wiążące decyzje w tej sprawie podjęte zostaną na mocy rozporządzenia Zarządu Spółki, poprzedzonego konsultacjami z Radą Nadzorczą Spółki, a której treść zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie oraz trybie przewidzianej przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-30 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki