REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej transakcji zakupu podmiotu z branży OZE.

2021-06-30 16:21
publikacja
2021-06-30 16:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej transakcji zakupu podmiotu z branży OZE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej : „PGF”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 13/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku podpisał Umowę Inwestycyjną (dalej : „Umowa Inwestycyjna”) z Przedsiębiorcą (dalej : „Firma”) dotyczącą zakupu większościowego pakietu akcji w podmiocie z branży OZE. Na mocy zawartej Umowy Inwestycyjnej, PGF zakupi 51% akcji spółki. Wartość transakcji będzie wynosić 2.900.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).


Firma na ten moment prowadzi rentowną działalność gospodarczą w branży fotowoltaicznej i zajmuje się montażem, serwisem i sprzedażą instalacji fotowoltaicznych oraz mniejszych domowych inwestycji z branży OZE. Firma podejmie niezbędne działania w celu przekształcenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w spółkę akcyjną. Emitent będzie wspierał merytorycznie oraz formalnie Firmy w przygotowaniu dokumentów.

Po rejestracji przez sąd przekształcenia Firmy w spółkę akcyjną i wpisaniu spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców, Firma zaoferuje pakiet akcji spółki akcyjnej do nabycia przez PGF, przy czym pakiet zapewni PGF więcej niż 50% udziału w kapitale zakładowym.

Dzięki zawartej Umowie Inwestycyjnej, cała dotychczasowa działalność podmiotu będzie kontynuowana i rozwijana ze wsparciem kapitałowym, technologicznym oraz know-how PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna. Emitent tym samym podtrzymuję swoją chęć rozwoju w sektorze odnawialnych źródłach energii realizowany poprzez inwestycje w branżę OZE, w szczególności projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych.

Zakup podmiotu będzie miał pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki