REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA wraz z projektem uchwał.

2021-06-01 21:17
publikacja
2021-06-01 21:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZA_PGF_SA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA_PGF_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA wraz z projektem uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PGF SA informuje, że działając na podstawie art. 399 par.1, art. 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu 10.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki PGF SA w Zielonej Górze, przy ul.Sulechowskiej 4a.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitenta przekazuje:
-pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF SA wraz z porządkiem obrad,
-treść projektów uchwał.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na swojej stronie internetowej pod adresem: https://gkpgf.pl w sekcji Relacje Inwestorskie, zakładka WZA.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie ZWZA PGF SA 2021.pdfOgłoszenie ZWZA PGF SA 2021.pdf Ogłoszenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF SA
Projekty uchwał ZWZA PGF 2021.pdfProjekty uchwał ZWZA PGF 2021.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki