REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Nałożenie kary pieniężnej przez KNF.

2021-12-30 18:18
publikacja
2021-12-30 18:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-30
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Nałożenie kary pieniężnej przez KNF.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka) informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 roku została Spółce doręczona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w łącznej wysokości 2.400.000,- zł w związku z nienależycie wykonanymi przez Spółkę obowiązkami informacyjnymi w zakresie sporządzenia raportu rocznego jak i raportu skonsolidowanego za rok 2016 i 2017.

Spółka analizuje decyzję i jej skutki dla potrzeb podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, w tym złożenia do Komisji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku złożenia takiego wniosku, wynikający z ww. decyzji Komisji termin zapłaty kwoty kary pieniężnej - upływający pierwotnie w dniu 12 stycznia 2022 r. - ulegnie przesunięciu na 14-sty dzień po dniu doręczenia Spółce decyzji wydanej wskutek rozpoznania przedmiotowego wniosku.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-30 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki