REKLAMA
ZAGŁOSUJ

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Korekta raportu bieżacego nr 30/2021 z dnia 22.10.2021r. - Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego.

2021-10-28 18:15
publikacja
2021-10-28 18:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-28
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Korekta raportu bieżacego nr 30/2021 z dnia 22.10.2021r. - Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w związku z nowelizacją art. 451 par. 2 i 452 par. 1 Ksh, dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 30/2021.

Treść raportu przed korektą:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 października 2021 r. zawarł umowy objęcia akcji serii B6 powstałych z zamiany warrantów subskrypcyjnych serii A (kapitał warunkowy). W wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych doszło do objęcia 5.679.725 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii B6, które powstały z chwilą ich przyznania. W związku z powyższym, aktualna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 87.667.925,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:
1) 33.499.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 6.699.899 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
3) 8.039.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
4) 9.647.854 akcji zwykłych na okaziciela serii B3,
5) 11.577.425 akcji zwykłych na okaziciela serii B4,
6) 12.523.644 akcji zwykłych na okaziciela serii B5,
7) 5.679.725 akcji zwykłych na okaziciela serii B6.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 października 2021 r. zawarł umowy objęcia akcji serii B6 w wykonaniu przez osoby uprawnione praw z posiadanych przez nie warrantów subskrypcyjnych serii A, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 stycznia 2019 r. oraz zmiany Statutu).

W wyniku wykonania praw z ww. warrantów, doszło do objęcia 5.679.725 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B6 o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Przyznanie tych akcji osobom, które jej objęły stanie się skuteczne wraz z zapisaniem akcji na rachunkach papierów wartościowych wskutek ich rejestracji w KDPW, co będzie oznaczać nabycie praw z akcji przez te osoby oraz podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, tj. o kwotę 5.679.725 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-28 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki