REKLAMA

POLNORD: wyniki finansowe

2012-03-20 20:05
publikacja
2012-03-20 20:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
POLNORD_SA_Skonsolid_sprawozdanie_finans_RS_2011.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POLNORD_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_RS_2011.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POLNORD_SA_Opinia_Bieglego_Rewidenta_RS_2011.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POLNORD_SA_Raport_Bieglego_Rewidenta_RS_2011.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POLNORD_SA_List_Prezesa_RS_2011.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POLNORD_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_o_skons.spr._finans._RS_2011.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POLNORD_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_o_Audytorze_RS_2011.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody ze sprzedaży 289 109 180 264 69 831 45 016
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 51 761 35 908 12 502 8 967
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 76 370 48 130 18 446 12 019
IV. Zysk (strata) brutto 65 350 73 077 15 785 18 249
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 70 686 54 029 17 074 13 492
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 70 859 51 562 17 115 12 876
VII. Kapitał własny 1 282 573 1 159 507 290 385 292 783
VIII. Zobowiązania długoterminowe 366 749 621 197 83 035 156 856
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 571 909 360 071 129 485 90 920
X. Aktywa trwałe 754 557 727 555 170 838 183 712
XI. Aktywa obrotowe 1 466 674 1 413 220 332 067 356 847
XII. Suma aktywów 2 221 231 2 140 775 502 905 540 559
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

POLNORD SA_Skonsolid sprawozdanie finans_RS_2011.pdf POLNORD SA_Skonsolid sprawozdanie finans_RS_2011.pdf
POLNORD SA_Sprawozdanie Zarządu_RS_2011.pdf POLNORD SA_Sprawozdanie Zarządu_RS_2011.pdf
POLNORD SA_Opinia Biegłego Rewidenta_RS_2011.pdf POLNORD SA_Opinia Biegłego Rewidenta_RS_2011.pdf
POLNORD SA_Raport Biegłego Rewidenta_RS_2011.pdf POLNORD SA_Raport Biegłego Rewidenta_RS_2011.pdf
POLNORD SA_List Prezesa_RS_2011.pdf POLNORD SA_List Prezesa_RS_2011.pdf

POLNORD SA_Oświadczenie Zarządu o skons.spr. finans._RS_2011.pdf POLNORD SA_Oświadczenie Zarządu o skons.spr. finans._RS_2011.pdf

POLNORD SA_Oświadczenie Zarządu o Audytorze_RS_2011.pdf POLNORD SA_Oświadczenie Zarządu o Audytorze_RS_2011.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-20 Bartosz Puzdrowski Prezes Zarządu
2012-03-20 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu
2012-03-20 Michał Świerczyński Wiceprezes Zarządu
2012-03-20 Piotr Wesołowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-20 Agnieszka Świętonowska Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki