REKLAMA

POLNORD: Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

2016-08-08 21:10
publikacja
2016-08-08 21:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd POLNORD S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2016 r. Spółka złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez byłych członków organów Spółki przestępstwa określonego w art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553), polegającego na ujawnieniu lub wykorzystaniu w postępowaniach sądowych, wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu informacji, z którymi te osoby zapoznały się w związku z pełnionymi w Spółce funkcjami i wykonywaną pracą. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć również istotny wpływ dla bezpieczeństwa obrotu prawnego poprzez zapewnienie ochrony interesów Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-08 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2016-08-08 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki