WAŻNE

POLNORD: Decyzje dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie

2020-07-07 17:23
publikacja
2020-07-07 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Decyzje dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 44/2015 z dnia 09.10.2015r., nr 46/2015 z dnia 16.10.2015r. oraz nr 6/2018 z dnia 31.01.2018r., skorygowanego raportem bieżącym nr 6/2018/K z dnia 02.02.2018r., informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika, który reprezentuje Spółkę w postępowaniu administracyjnym, informację o wydaniu w dniu 29 czerwca 2020r. dwóch decyzji przez Starostę Legionowskiego (łącznie jako „Decyzje”), ustalających wysokość odszkodowania dla Spółki w łącznej kwocie 34.711.500,00 zł za wygasłe prawo użytkowania wieczystego działek gruntu tj. dz. 4/40, 4/41, 4/42, 4/47, 4/48 oraz 7/61, przejętych pod drogi publiczne na terenie dzielnicy Wilanów w Warszawie. Jednocześnie Starosta Legionowski odmówił ustalenia i przyznania odszkodowania za wygasłe prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4/46 i 4/50 (stanowiących 2,2 m2).

Przedmiotowe Decyzje dotyczą jedynie ustalenia odszkodowania za działki gruntu o łącznej powierzchni ponad 5,9 ha.
Decyzje te nie są ostateczne, przysługuje od nich odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie. Spółka, po szczegółowym przeanalizowaniu Decyzji rozważy, czy złoży od nich odwołanie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-07 Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2020-07-07 Péter Bódis Członek Zarządu
2020-07-07 Marcin Gomoła Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki