Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 9 stycznia 2018 r., zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, w drodze emisji akcji na okaziciela serii E.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 344.855,00 zł (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) tj. z kwoty 3.175.000,00 zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 3.519.855,00 zł (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Poprzednia treść art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
„art. 7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.175.000,00 PLN (trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).”
„art. 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja oraz 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 1800000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”


Obecna treść art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 Statutu Spółki brzmi następująco:
„art. 7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.519.855,00 zł (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).”
„art. 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 1800000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja oraz 689.710 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 689710 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.


Podstawa prawna raportu: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Załączniki
20180111_221057_0000109660_0000098778.pdf
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl