POLITYKA SPÓJNOŚCI UE ZWIĘKSZA INWESTYCJE I ZATRUDNIENIE W POLSCE

2022-05-02 09:17
publikacja
2022-05-02 09:17
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE ZWIĘKSZA  INWESTYCJE I ZATRUDNIENIE W POLSCE
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE ZWIĘKSZA  INWESTYCJE I ZATRUDNIENIE W POLSCE
fot. Gabrielle Henderson / / Unsplash

W jaki sposób fundusze europejskie przyczyniają się do poprawy poziomu życia Polaków?

Celem polityki spójności UE jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w Unii Europejskiej przez udzielanie pomocy finansowej regionom słabiej rozwiniętym. W ten sposób fundusze UE przyczyniają się do konwergencji pomiędzy regionami UE oraz wzmacniają wzrost gospodarczy i konkurencyjność europejskiej gospodarki. Równocześnie polityka spójności wspiera realizację strategicznych celów, jakie stawia przed sobą Europa, w tym zwłaszcza celów klimatycznych.

fot. Materiał Partnera / 

Polityka spójności finansowana jest z trzech głównych funduszy. Największym z nich jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, za którego pomocą wspierane są mniej rozwinięte regiony. W ramach funduszu finansowane są przede wszystkim inwestycje „twarde” (infrastrukturalne). Drugim instrumentem jest Europejski Fundusz Społeczny, z którego wspierane są przede wszystkim działania „miękkie”, z zakresu włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Z kolei Fundusz Spójności wspiera duże inwestycje w ochronę środowiska i transport.

Dokładne zasady realizacji polityki spójności przez poszczególne państwa i sposób wydatkowania
pieniędzy zawarte są w umowach partnerstwa zawieranych pomiędzy poszczególnymi państwami
członkowskimi z Komisją Europejską.

fot. Materiał Partnera / 

Źródło:Materiał we współpracy

Do pobrania

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE ZWIĘKSZA INWESTYCJE I ZATRUDNIENIE W POLSCEpdf

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki