4,63 zł
-1,28% -0,06 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Powołanie prokurentów

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-23
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Powołanie prokurentów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 22 lutego 2011 r. Spółka powzięła informację o wydaniu w dniu 11 lutego 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia, na mocy którego Sąd postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, prokurentów samoistnych Spółki ustanowionych w osobach:
a)Zbigniewa Sapińskiego
Wykształcenie wyższe - inżynier mechanik maszyn i urządzeń energetycznych. Absolwent Politechniki
Śląskiej w Gliwicach. Akademia Ekonomiczna w Krakowie -StudiaPodyplomowe.
Przebieg pracy zawodowej:
1968 r. – 1975 r. - Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Katowicach - specjalista
techniczny,
1975 r. – 1985 r. - Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Katowicach - Elektrownia
Jaworzno III- Kierownik bloku energetycznego-200 MW, Dyżurny Ruchu
Elektrowni, Kierownik Ruchu Bloków, Główny Inżynier,
1985 r. – 1989 r. - Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Katowicach - Zakład
Remontowy Energetyki Kraków - Dyrektor Naczelny,
1989 r. – 1992 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Kraków P.P. - Dyrektor Naczelny,
1992 r. – 2010 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
2011 r. -Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZRE Kraków - Dyrektor Zakładu ZRE Kraków.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
b)Sławomira Ronowicza
Wykształcenie wyższe - Absolwent Politechniki Poznańskiej – Wydział Elektryczny.Katolicki Uniwersytet Lubelski - Studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oraz Studia Podyplomowe z informatyki.
Ukończone Studium Menedżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Przebieg pracy zawodowej:
1980 r. – 1982 r. - Fabryka Kabli w Bydgoszczy - mistrz,
1982 r. – 1984 r. - Liceum Lotnicze w Zielonej Górze – nauczyciel zawodu,
1984 r. – 1995 r. - Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. – Kierownik Wydziału Elektrycznego,
1995 r. – 2008 r. - Przedsiębiorstwo Remontowe Elektrociepłowni EceRemont Sp. z o.o. – Prezes
Zarządu Dyrektor Naczelny,
2008 r. – 2010 r. - POLIMEX ENERGO Sp. z o.o. w Warszawie (od 12.02.2009 r. zmiana firmy
Spółki na EceRemont Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu,
2011 r. - Polimex-Mostostal S.A. Zakład EceREmont w Zielonej Górze - Dyrektor Zakładu
EceRemont.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
c)Marka Borkowskiego
Wykształcenie wyższe - magister inżynier elektryk. Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydział Elektryczny.
Przebieg pracy zawodowej:
1974 r. – 1979 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Lublin – Baza przy Elektrowni Stalowa Wola –
Kierownik Oddziału Elektrycznego, Kierownik Oddziału Turbinowego,
1979 r. – 1981 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Lublin – Baza przy Elektrowni Połaniec –
Kierownik Oddziału Turbin ZRE Lublin,
Elektrownia Połaniec – Inspektor nadzoru montażu turbin z ramienia El.
Połaniec,"Energorozruch" Gliwice – pracownik grupy rozruchowej turbin w El.
Połaniec z ramienia "Energorozruch" Gliwice,
1981 r. – 1989 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Lublin – Specjalista ds. remontu turbin,
Kierownik Wydziału Przygotowania Remontów Turbin,
1992 r. – 1994 r. - TERMOKOR Lublin – Kierownik Budowy,
1995 r. – 1997 r. - ZRE Energetyka S.A. – Szef remontu turbin,
1998 r. – 2006 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. – Dyrektor Zakładu Lublin, Zastępca
Dyrektora Zakładu Lublin ds. marketingu i serwisu urządzeń technicznych,
2006 r. – 2010 r. - Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. – Prezes Zarządu,
2011 r. - Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZRE Lublin – Dyrektor Zakładu ZRE Lublin.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
d)Kazimierza Wronkowskiego
Wykształcenie wyższe - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach – kierunek Organizacja i Zarządzanie.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Studia Podyplomowe w zakresie Metod Badań Marketingowych.
Posiada uprawnienia wydane przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
Ukończone profesjonalne studium finansów dla menadżerów organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów, Strategiczne Zarządzanie Finansami zorganizowane przez Fundację Rachunkowości w Polsce, Nowoczesne Zarządzanie Finansowe przeprowadzone przez Institut Francais de Gestion, ponadto posiada uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Przebieg pracy zawodowej:
1979 r. – 1988 r. - Centralny Związek Spółdzielczości Pracy Okręgowy Oddział Lustracji – starszy
lustrator,
1988 r. – 2001 r. -Rafineria Trzebinia S.A. – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Finansowych,
Członek Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych,
2002 r. – 2010 r. - Naftobudowa S.A. – Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny,
2011 r. - Polimex-Mostostal S.A. Zakład Naftobudowa – Dyrektor Zakładu Naftobudowa.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
e)Włodzimierza Dyrki
Wykształcenie wyższe - magister inżynier chemik. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Podyplomowego Studium Bankowości i Finansów. Ukończone kursy i szkolenia:
1992 r. - "Wprowadzenie do businessu" - Studia IFG (Francuski Instytut Zarządzania);
1993 r. - "Wdrażanie Norm ISO 9000" – OD i TK Gdańsk;
1997 r. - "Wprowadzenie do Systemów Zarządzania Środowiskowego" – Bureau Veritas Polska;
1998 r. - Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – Ministerstwo Skarbu Państwa;
1999 r. - "Euroforum MBA" – Szkoła Nowoczesnego Zarządzania, Euroforum.
Przebieg pracy zawodowej:
1974 r. – 1990 r. -Gdańskie Zakłady Rafineryjne w Gdańsku - Mistrz w wydziałach produkcyjnych,
Kierownik Wydziału, Szef Produkcji, Zastępca Dyrektora d/s Technicznych,
Dyrektor Naczelny,
1991 r. – 2000 r. -Rafineria Gdańska S.A. w Gdańsku - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny,
2000 r. - Doradca Zarządu Mostostal Gdańsk S.A. w Gdańsku,
- Doradca Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta w Urzędzie Miasta
Gdańsk,
2000 r. – 2005 r. - Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gdańskim - Członek
Zarządu, Dyrektor ds. Restrukturyzacji, Dyrektor JP Usługi,
2004 r. – 2005 r. - OLVIT PRO Sp. z o.o. w Warszawie – Prezes Zarządu,
2005 r. – 2010 r. - ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA – Prezes Zarządu,
2011 r. - Polimex-Mostostal S.A. Zakład Energomontaż Północ – Dyrektor Zakładu
Energomontaż Północ.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
f)Bernarda Ruczki
Wykształcenie średnie - Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach.
Przebieg pracy zawodowej:
1966 r. – 1989 r. - PME i UP "Energomontaż-Południe" Katowice – Starszy Technik, Mistrz,
Kierownik Obiektu, Kierownik Budowy,
1989 r. – 1992 r. - PHU "UTEX" Sp. z o.o. – Kierownik Budowy,
1992 r. – 2010 r. - EPE-Rybnik Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2011 r. -Polimex-Mostostal S.A. Zakład EPE-Rybnik – Dyrektor Zakładu EPE-Rybnik.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
g)Jerzego Janiaka
Wykształcenie wyższe - magister inżynier mechanik. Absolwent Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Podyplomowe Studium Menedżerskie w zakresie zarządzania.
Przebieg pracy zawodowej:
1977 r. – 1980 r. - Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku – Kierownik Oddziału Spawalni,
1980 r. – 1992 r. - PIRPCh Naftobudowa Kraków Zarząd Produkcji Pomocniczej nr 2 w Płocku –
Starszy specjalista, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji, Zastępca
Kierownika Zarządu, Kierownik Warsztatu, Kierownik Działu Technicznego,
1992 r. – 2010 r. -Naftoremont Sp. z o.o. (przed zmianą firmy Spółki – Naftoremont-Naftobudowa
PIR Sp. z o.o.) – Główny Specjalista ds. Exportu i Marketingu, Specjalista ds.
Akwizycji i Exportu, Główny Specjalista ds. Przygotowania Produkcji, Główny
Specjalista ds. Marketingu i Exportu, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju, Członek
Zarządu, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny,
2011 r. -Polimex-Mostostal S.A. Zakład Naftoremont – Dyrektor Zakładu Naforemont.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
h)Pawła Dyląga
Wykształcenie wyższe - magister inżynier organizator przemysłu. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydziału Organizacji i Zarządzania
Przemysłem. Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Studium Podyplomowe
Doskonalenia Kadr Kierowniczych.
Przebieg pracy zawodowej:
1984 r. – 1993 r. -PIRPCH "Naftobudowa" Kraków – Stażysta w Dziale Zaopatrzenia, Inspektor ds
Produkcji Pomocniczej i Zaopatrzenia, Specjalista w Dziale Produkcji
Pomocniczej, Zastępca Kierownika Działu Koordynacji Produkcji, Kierownik
Działu Produkcji Metalowej i Gospodarki Materiałowej,
1993 r. – 1994 r. -Naftobudowa S.A. – Kierownik Działu realizacji Produkcji Metalowej,
1994 r. – 2000 r. -"Naftobudowa Holding" S.A. – Kierownik Kontraktu, Dyrektor ds. Realizacji,
2000 r. – 2001 r. -Naftobudowa S.A. – Dyrektor Biura Przygotowania i Realizacji,
2002 r. – 2004 r. -Instal Kraków S.A. – Dyrektor Zarządu Robót Kraków,
2004 r. – 2010 r. -Naftobudowa S.A. – Dyrektor Zakładu Montażu i Prefabrykacji, Wiceprezes
Zarządu,
2011 r. -Polimex-Mostostal S.A. Zakład Naftobudowa – Dyrektor Zakładu Naftobudowa.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
i)Andrzeja Orlińskiego
Wykształcenie wyższe – magister inżynier mechanik. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie.
Ukończone kursy z zakresu zarządzania, budżetowania i kontrolingu.
Przebieg pracy zawodowej:
1983 r. – 1992 r. -Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu - nauczyciel przedmiotów
zawodowych,
1992 r.– 1993 r. - Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe Budownictwa PIMB - Kierownik
Warsztatu Produkcyjnego,
1993 r. – 1994 r. -Zakład Urządzeń Chłodniczych WITO - Kierownik Produkcji,
1994 r. - 2000 r. - Mostostal Gdańsk S.A. - Kierownik Zakładu Produkcji Pomocniczej WZB-3, 1997 r. – 2000 r. -Mostostal Gdańsk S.A. – Dyrektor Wielkiego Zespołu Budów nr 4 w Płocku,
2000 r. – 2001 r. -MG Mazowsze S.A. Grupa Mostostal Gdańsk S.A. – Prezes Zarządu,
2001 r. – 2005 r. -Mostostal Płock S.A. Grupa Mostostal Warszawa S.A. – Dyrektor Produkcji i
Marketingu, Członek Zarządu,
2005 r. – 2007 r. -Mostostal Warszawa S.A. – Zastępca Dyrektora Pionu Budownictwa
Przemysłowego,
2008 r. – 2010 r. -ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu,
2011 r. -Polimex-Mostostal S.A. Zakład Energomontaż Północ – Zastępca Dyrektora
Zakładu Energomontaż Północ.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-23 Grzegorz Szkopek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • NWZA ws. powołania członka RN.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl