REKLAMA

POLICE: Wypowiedzenie umowy na zakup węgla

2020-12-29 15:57
publikacja
2020-12-29 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-29
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Wypowiedzenie umowy na zakup węgla
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 12 marca 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 roku Emitent przekazał spółce Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Sprzedający”) oświadczenie o wypowiedzeniu dwustronnej umowy sprzedaży węgla (dalej: „Umowa”) zawartej w dniu 12 marca 2018 roku.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla do celów energetycznych, pochodzącego z kopalń Sprzedającego.
Powodem wypowiedzenia Umowy jest ograniczenie odbiorów węgla od 2022 roku związane z poprawą efektywności energetycznej w procesach technologicznych, skutkujących mniejszym zużyciem ciepła oraz realizowanymi inwestycjami, które zapewnią dodatkowe zewnętrzne źródło ciepła opalane innym paliwem.
Emitent złożył Sprzedającemu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynie termin wypowiedzenia, tj. 31 grudnia 2022 roku.

Emitent zapewnia, że wypowiedzenie Umowy nie zakłóci działalności operacyjnej. Brak wypowiedzenia Umowy skutkowałoby nadmiernymi trudnościami w odbiorach miału energetycznego i negatywnymi skutkami finansowymi wynikających z dalszej realizacji Umowy.

Pomimo wypowiedzenia Umowy, Emitent wyraża intencję kontynuowania długoterminowej współpracy na wspólnie określonych, nowych warunkach, dostosowanych do potrzeb ilościowych zużycia węgla przez Emitenta i bieżących warunków rynkowych.

Jednocześnie Emitent informuje, że trwają prace zespołu negocjacyjnego w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących przyszłych, wzajemnych relacji handlowych.

Sprzedający jest jedynym dostawcą miału energetycznego dla Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-29 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-12-29 Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki