REKLAMA

POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 24 sierpnia 2020 roku.

2020-08-26 13:32
publikacja
2020-08-26 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-26
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 24 sierpnia 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 24 sierpnia 2020 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
Liczba akcji na NWZ – 78 051 500
Liczba głosów na NWZ – 78 051 500
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 65,80%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 62,86%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 16 299 649
Liczba głosów na NWZ – 16 299 649
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 13,74%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 13,13%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba akcji na NWZ – 15 000 000
Liczba głosów na NWZ – 15 000 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 12,65%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 12,08%

Akcjonariusz: Skarb Państwa
Liczba akcji na NWZ – 9 271 222
Liczba głosów na NWZ – 9 271 222
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 7,82%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 7,47%


Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-26 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-08-26 Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki