REKLAMA
ZAGŁOSUJ

POLICE: Uzupełnienie propozycji zmian do Umowy EPC

2021-11-16 20:44
publikacja
2021-11-16 20:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-16
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Uzupełnienie propozycji zmian do Umowy EPC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 listopada 2021 roku generalny wykonawca projektu Polimery Police, firma Hyundai Engineering Co., Ltd. (dalej: „HEC”) skierowała do spółki z grupy kapitałowej Emitenta – spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka Stowarzyszona”) uzupełnienie (dalej: „Uzupełnienie”) do pisma z dnia 27 sierpnia 2021 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku, dotyczącego inicjacji procedury zmiany do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 r. (dalej: „Umowa EPC”) na realizację projektu „Polimery Police” (dalej: „Projekt Polimery Police”).

Zgodnie z treścią Uzupełnienia HEC zgłosił propozycję zmiany w zakresie (1) wydłużenia harmonogramu realizacji Projektu Polimery Police o dodatkowe 15 dni oraz (2) podwyższenia wynagrodzenia o dodatkową kwotę 12,7 mln EUR.

W ocenie HEC powodem zgłoszenia Uzupełnienia jest wpływ pandemii COVID-19 na realizację Projektu Polimery Police.

Uzupełnienie zostanie poddane gruntownej analizie i weryfikacji jego zasadności w świetle postanowień Umowy EPC, oraz innych umów łączących Spółkę Stowarzyszoną z HEC, a także okoliczności faktycznych. Po dokonaniu powyższej weryfikacji, zostanie podjęta decyzja o ewentualnym włączeniu żądań objętych Uzupełnieniem do toku toczącego się procesu negocjacyjnego albo o ich odrzuceniu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-16 Michał Sierwierski Wiceprezes Zarządu
2021-11-16 Anna Tarocińska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki