POLICE: Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

2020-05-21 15:02
publikacja
2020-05-21 15:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-21
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku oraz nr 22/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku informuje, iż w dniu 21 maja 2020 roku Zarząd Spółki, w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2020 roku, podjął uchwałę o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej „GA Polyolefins”) w ramach emisji akcji imiennych serii F GA Polyolefins za ustaloną przez Walne Zgromadzenie GA Polyolefins cenę emisyjną wynoszącą 47,90 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334 966 999,20 zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody na dokonanie powyższych czynności.

Aktualnie Emitent posiada bezpośrednio 53% akcji w spółce GA Polyolefins, 47% akcji należy do spółki Grupa Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu
2020-05-21 Anna Tarocińska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki