REKLAMA

POLICE: Podpisanie aneksu do umowy na zakup węgla

2021-12-20 15:21
publikacja
2021-12-20 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-20
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Podpisanie aneksu do umowy na zakup węgla
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2018 z dnia 12 marca 2018 roku oraz nr 59/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 roku Emitent i Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Sprzedający”), podpisały dwustronny aneks (dalej: „Aneks”) do umowy sprzedaży węgla (dalej: „Umowa”).

Podpisanie Aneksu do Umowy skutkuje:
- cofnięciem wypowiedzenia Umowy złożonego przez Emitenta w dniu 29 grudnia 2020 roku,
- elastycznym podejściem w zakresie zmniejszania ilości węgla w kolejnych latach obowiązywania Umowy, co jest zgodne z przyjętą strategią Grupy Azoty na lata 2021 – 2030 w zakresie dekarbonizacji energetyki.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla do celów energetycznych, pochodzącego z kopalń Sprzedającego, przeznaczonego do zużycia u Emitenta w ilościach określonych w Umowie. Szacunkowa łączna wartość Umowy po podpisaniu Aneksu wynosi około 86,5 mln zł netto rocznie.

Umowa pozostaje uznana przez Emitenta za istotną ze względu na zapewnienie dostaw węgla w długim okresie czasu, oraz z uwagi na fakt pokrycia całkowitego zapotrzebowania Emitenta na ten surowiec.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-20 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2021-12-20 Stanisław Kostrubiec Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki