REKLAMA
WAŻNE

POLICE: Otrzymanie od Wykonawcy propozycji zmian do Umowy EPC.

2021-08-27 23:38
publikacja
2021-08-27 23:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-27
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Otrzymanie od Wykonawcy propozycji zmian do Umowy EPC.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o otrzymaniu przez spółkę z grupy kapitałowej Emitenta – spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka Stowarzyszona”) w dniu 27 sierpnia 2021 r. od Hyundai Engineering Co., Ltd. (dalej: „Wykonawca”), Generalnego Wykonawcy umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 r. o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 11 maja 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami, w tym aneksem o którym Emitent informował raportem nr 55/2020 z dnia 9 października 2020 r. (dalej: „Umowa EPC”), pisma dotyczącego inicjacji procedury zmiany do Umowy EPC („Propozycja Zmian”) na realizację projektu „Polimery Police” („Projekt Polimery Police”).

Zakres proponowanych przez Wykonawcę zmian w Umowie EPC obejmuje kwestie związane z: (1) podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy o łączną kwotę wynoszącą 127,4 mln EUR, (2) zmianą harmonogramu realizacji Projektu Polimery Police poprzez wydłużenie czasu realizacji Projektu Polimery Police o 181 dni, oraz (3) zmianą załącznika do Umowy EPC w części dotyczącej technicznych aspektów zakresu prac przewidzianych Umową EPC.
W ocenie Wykonawcy głównym powodem zgłoszenia Propozycji Zmian jest wpływ pandemii Covid-19 na realizację Projektu Polimery Police.

Propozycja Zmian poddana zostanie szczegółowej analizie i weryfikacji ich zasadności w świetle postanowień Umowy EPC, zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie EPC, oraz innych umów łączących Spółkę Stowarzyszoną z Wykonawcą, a także okoliczności faktycznych.

O kolejnych krokach związanych z Propozycją Zmian Emitent poinformuje w kolejnych raportach bieżących w późniejszym terminie.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2021-08-27 Michał Siewierski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki